भाषा :   Nepali   |   English   |  

कोभिड-१९ पूर्ण खोपको विधुतीय प्रमाणीकरणका लागि आवेदन फारम

  • यो फारम किन भर्ने ?
  • १) प्रत्येक व्यक्तिले कोभिड-१९ विरुद्ध खोप लिएको सुनिस्चितता गर्न
  • २) कोभिड-१९ पूर्ण खोप पाएको सुनिस्चितता सहित बैदेशिक यात्रामा जानेहरुको लागि सहजिकरण गर्न

© Ministry of Health & Population

Department of Health Services

Information Management Unit (IMU)/Integrated Health Information Management System (IHIMS), Nepal